inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία


Μειωμένη κατά 7% η παραγωγή νημάτων το 2014


Μείωση της συνολικής παραγωγής νημάτων σημειώθηκε το 2014, καθώς κινήθηκε πτωτικά τόσο η παραγωγή των βαμβακερών νημάτων όσο και η παραγωγή νημάτων από τεχνητές και συνθετικές ίνες, αν και με διαφορετικό ρυθμό.

Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο όγκος της παραγωγής νημάτων κάθε είδους το 2014 σημείωσε μείωση 7,2%, σε σύγκριση με το 2013, υποχωρώντας σε επίπεδα που είναι χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του έτους 2010 κατά 52,7%.

Ειδικότερα η παραγωγή νημάτων από βαμβάκι, εκτός από τα νήματα για ράψιμο, παρουσίασε μείωση 1,6%, σε σύγκριση με το 2013, υποχωρώντας σε επίπεδα που είναι χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του έτους 2010 κατά 53,5%, ενώ πολύ μεγαλύτερη ήταν η μείωση παραγωγής των υπόλοιπων νημάτων.

Τα συνολικά έσοδα εννέα βιομηχανικών εταιρειών του άλλοτε ισχυρού τομέα της νηματουργίας, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων για το 2013 έχουν γίνει γνωστά, είχαν ανέλθει το έτος αυτό σε 81,8 εκατ. ευρώ και ήταν μειωμένα κατά 3,1 εκατ. ευρώ σε αξία και κατά 4% σε ποσοστό. Αύξηση των εσόδων παρουσίασαν πέντε από τις εννέα επιχειρήσεις (55,6% του συνόλου). Επίσης, ζημιογόνες ήταν οι πέντε από τις εννέα (55,6%).

Οι εν λόγω εταιρείες έχουν βασικό ή αποκλειστικό αντικείμενο την παραγωγή βαμβακερών και άλλων νημάτων. Ορισμένες ασχολούνται παράλληλα με την παραγωγή άλλων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων ή αναπτύσσουν δραστηριότητες στον ενεργειακό τομέα και σε άλλους τομείς, εξασφαλίζοντας από αυτές μέρος των συνολικών εσόδων τους. Συνεπώς, δεν προέρχεται το σύνολο των εσόδων τους από την παραγωγή νημάτων.

Βάσει των αποτελεσμάτων των εταιρειών αυτών ο τομέας της παραγωγής νημάτων εμφάνισε το 2013, ως σύνολο, βελτιωμένα κατά 20,8 εκατ. ευρώ αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 5,2 εκατ. ευρώ (ζημιές 15,6 εκατ. ευρώ το 2012) και ίσα προς το 6,4% των συνολικών εσόδων του (-18,4% το 2012), σε συνθήκες πτώσης των εσόδων κατά 4% και σημαντικής βελτίωσης του μεικτού περιθωρίου κέρδους του (1,0% το 2013, από -11,6% το 2012).

Επίσης, εμφάνισε μειωμένες κατά 78% ζημιές προ φόρων (6,2 εκατ. ευρώ) και μειωμένες κατά 79% τελικές ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους (6,1 εκατ. ευρώ).

Ωστόσο, οι βελτιώσεις αυτές οφείλονται κατά βάση στο γεγονός ότι μία εταιρεία βελτίωσε τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) κατά 13,4 εκατ. ευρώ, τα αποτελέσματα προ φόρων κατά 13,7 εκατ. ευρώ και τα τελικά αποτελέσματα μετά την πρόβλεψη για φόρους κατά 13,8 εκατ. ευρώ, χάρη σε έκτακτα κέρδη από διάθεση παγίων.

Εξαιρουμένης της εταιρείας αυτής, για τις υπόλοιπες οκτώ νηματουργικές βιομηχανίες προκύπτουν EBITDA -6,3 εκατ. ευρώ (έναντι -13,7 εκατ. ευρώ), αποτελέσματα προ φόρων -15,7 εκατ. ευρώ (έναντι -23,6 εκατ. ευρώ) και τελικά αποτελέσματα μετά την πρόβλεψη για φόρους -15,5 εκατ. ευρώ (έναντι -24,1 εκατ. ευρώ).

Οι εταιρείες αυτές στις 31.12.2013 διέθεταν πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της τάξεως των 283 εκατ. ευρώ και ως σύνολο κατέγραψαν:

  • Μεικτά κέρδη μόλις 0,8 εκατ. ευρώ, βελτιωμένα σε σχέση με το 2012 κατά 10,6 εκατ. ευρώ (ζημιές 9,8 εκατ. ευρώ το 2012). Οι επιχειρήσεις που κατέγραψαν οριακή έστω βελτίωση των μεικτών κερδών ήταν οκτώ (88,9% του συνόλου), ενώ αυτές που βελτίωσαν το μεικτό περιθώριο ήταν επτά (77,8% του συνόλου).

  • Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 5,2 εκατ. ευρώ, βελτιωμένα σε σχέση με το 2012 κατά 20,8 εκατ. ευρώ (ζημιές 15,6 εκατ. ευρώ το 2012) και ίσα προς το 6,4% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -18,4% το 2012, για τον λόγο που προαναφέρθηκε. Οριακή έστω βελτίωση των EBITDA πέτυχαν επτά (77,8% του συνόλου), ενώ αυτές που βελτίωσαν το περιθώριο EBITDA ήταν έξι (66,7% του συνόλου).

  • Ζημιές προ φόρων και τόκων (EBIT) 1,4 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 94% σε ποσοστό και κατά 22,3 εκατ. ευρώ σε αξία (ζημιές 23,7 εκατ. ευρώ το 2012) και ίσες προς το -1,8% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -28,0% το 2012, μετά από μείωση των αποσβέσεων κατά 18,4% (-1,5 εκατ. ευρώ). Οι επιχειρήσεις που κατέγραψαν οριακή έστω βελτίωση των EBIT ήταν επτά (77,8% του συνόλου), ενώ αυτές που βελτίωσαν το περιθώριο EBIT ήταν έξι (66,7% του συνόλου).

  • Ζημιές προ φόρων 6,2 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με βελτίωση κατά 78% σε ποσοστό και κατά 21,7 εκατ. ευρώ σε αξία (ζημιές 27,9 εκατ. ευρώ το 2012) και είναι ίσες προς το -7,6% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -32,9% το 2012. Βελτίωση των προ φόρων αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών), έστω οριακά, παρουσιάζουν οι επτά από τις εννέα εταιρείες (77,8% του συνόλου).

  • Τελικές ζημιές, μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 6,1 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με βελτίωση κατά 79% σε ποσοστό και κατά 22,3 εκατ. ευρώ σε αξία (ζημιές 28,4 εκατ. ευρώ το 2012) και είναι ίσες προς το -7,4% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -33,5% το 2012. Βελτίωση των καθαρών αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών), έστω οριακά, παρουσιάζουν οι επτά από τις εννέα εταιρείες (77,8% του συνόλου).

Τα ίδια κεφάλαια των εννέα επιχειρήσεων (110,7 εκατ. ευρώ στις 31.12.2013) αυξήθηκαν κατά 38% (+30,4 εκατ. ευρώ), κυρίως λόγω λογιστικών αναπροσαρμογών και εισφορών κεφαλαίων για επενδύσεις ορισμένων εταιρειών σε άλλους τομείς, πέραν της νηματουργίας. Παράλληλα, αυξήθηκε το σύνολο των απασχολουμένων κεφαλαίων τους (283,1 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) κατά 11% (+28,4 εκατ. ευρώ), γεγονός που οδήγησε σε βελτίωση της σχέσης των ιδίων κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια των επιχειρήσεων του τομέα (39,1%, από 31,5% το 2012).

Συγχρόνως, οι συνολικές υποχρεώσεις τους (172,4 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) μειώθηκαν κατά 1,2% (-2,0 εκατ. ευρώ).

Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις τους (88,8 εκατ. ευρτώ) υπερέβαιναν το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού τους κατά 44,4%.

Αύξηση κατά 20% παρουσίασε, εξάλλου, κυρίως λογιστικής αναπροσαρμογής και επενδύσεων σε άλλους τομείς, το πάγιο ενεργητικό τους (222,2 εκατ. ευρώ, μαζί με τις συμμετοχές).

Με κριτήριο τα τελικά καθαρά αποτελέσματα, μετά την πρόβλεψη για φόρους, κερδοφόρες ήταν, οριακά έστω, οι τέσσερις από τις εννέα επιχειρήσεις (44,4% του συνόλου, με πωλήσεις 25,2 εκατ. ευρώ), σε αντίθεση με τις υπόλοιπες πέντε εταιρείες (55,6% του συνόλου, με πωλήσεις 56,6 εκατ. ευρώ), οι οποίες παρουσίασαν ζημιές, οριακές έστω. Τα συνολικά καθαρά κέρδη των τεσσάρων κερδοφόρων ήταν 9,7 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 9,5 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν στην επιχείρηση που αποκόμισε σημαντικά κέρδη από τη διάθεση παγίων της. Συγκεκριμένα:

  • Μία επιχείρηση (11,2% του συνόλου) η οποία ήταν κερδοφόρος το 2012, με κέρδη 0,02 εκατ. ευρώ, εμφάνισε κατά το 2013 ζημιές 0,03 εκατ. ευρώ, έχοντας απώλειες 0,05 εκατ. ευρώ.

  • Τέσσερις επιχειρήσεις (44,4%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2012, παρέμειναν και κατά το 2013 ζημιογόνες, πραγματοποιώντας ζημιές 15,7 εκατ. ευρώ έναντι 23,9 εκατ. ευρώ το 2012, μειωμένες κατά 8,1 εκατ. ευρώ.

  • Τέσσερις επιχειρήσεις (44,4%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2012, με ζημιές 4,5 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2013 κέρδη της τάξεως των 9,7 εκατ. ευρώ, έχοντας ωφέλεια 14,2 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 13,8 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν στην προαναφερθείσα εταιρεία.

Βελτίωση της αποδοτικότητας σε σχέση με τα ίδια κεφάλαιά τους, βάσει των καθαρών αποτελεσμάτων τους (κερδών ή ζημιών), παρουσιάζουν επτά επιχειρήσεις (77,8%), σε αντίθεση με τις υπόλοιπες δύο (22,2%), οι οποίες δεν μπόρεσαν να τη βελτιώσουν.

Αύξηση ιδίων κεφαλαίων εμφανίζουν οι τέσσερις από τις εννέα επιχειρήσεις (44,4%). Επίσης, εμφανίζουν βελτιωμένη χρηματοοικονομική διάρθρωση, έστω οριακά, πέντε (55,6%).

Η αποδοτικότητα του ενεργητικού των εννέα νηματουργικών βιομηχανιών σε κέρδη/ζημιές προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) στη διάρκεια της χρήσης 2013 ήταν 1,8%, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -6,1% το 2012. Εξαιρουμένης της προαναφερθείσας βιομηχανίας, η αποδοτικότητα ήταν -2,5%, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -6,3% το 2012.

Η νηματουργική βιομηχανία αποτελούσε έως τα τέλη της δεκαετίας του 1980, ως γνωστόν, έναν από τους ισχυρότερους τομείς της ελληνικής βιομηχανίας.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ, 2013
* Βάσει στοιχείων που ήταν διαθέσιμα στις 30.3.2015
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   Πωλήσεις EBITDA ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
(χιλ. ευρώ) ±% (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ)
ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ 36.400 -5 17.840 11.502 9.480
ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΙΑΝΑΣ Γ. ΣΤ. Α.Β.Ε.Ε. ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ 3.926 1 1.189 156 57
ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε. 119.516 42 33.843 368 -3.935
ΙΩΡΟΖΑΝ Ε. Ι. ΚΟΥΡΤΑΛΗΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. 3.787 -3 518 13 -29
ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. 32.489 -3 6.376 -2.691 -4.323
ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΚΙΛΚΙΣ Α.Ε. 15.644 -8 6.669 -2.380 -3.572
ΜΟΥΖΑΚΗΣ Ε. Δ. Α.Ε. ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 64.300 -4 9.170 -2.203 -3.912
ΜΠΡΙΓΙΑΝ ΚΛΩΣΤΕΣ ΡΑΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 3.853 -4 4.139 259 121
VIOLASTEX Κ. Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΝΗΜΑΤΑ Α.Ε. 3.197 -1 2.036 195 45
www.inr.gr, 30 Μαρτίου 2015


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS