inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Υπερδιπλάσιες πωλήσεις και κέρδη, το 2014, για τα Λιγνιτωρυχεία ΑχλάδαςΥπερδιπλάσια έσοδα και κέρδη, αντί ζημιών το 2013, κατέγραψε το 2014 η εταιρεία Λιγνιτωρυχεία Αχλάδας, επί πολλά έτη μεγαλύτερη ιδιωτική επιχείρηση εξόρυξης λιγνίτη στη χώρα, η οποία εκμεταλλεύεται το δημόσιο λιγνιτωρυχείο Αχλάδας στη Φλώρινα και τροφοδοτεί με λιγνίτη τον γειτονικό ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό Μελίτης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ).

Η επιχείρηση τον χρόνο που πέρασε πραγματοποίησε, σύμφωνα με τον 28ο ισολογισμό της, πωλήσεις ύψους 53,4 εκατ. ευρώ έναντι 25,3 εκατ. ευρώ το 2013, αυξημένες δηλαδή κατά 28,1 εκατ. ευρώ σε αξία και κατά 111% σε ποσοστό, σε ετήσια βάση.

Η βελτίωση του μεικτού περιθωρίου της κατά 1,6 εκατοστιαία μονάδα (6,4% από 4,8%) οδήγησε στην καταγραφή κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 2,9 εκατ. ευρώ, βελτιωμένων κατά 105%.

Κατόπιν αυτών η εταιρεία κατέγραψε κέρδη προ φόρων 1,5 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών προ φόρων σχεδόν 1,4 εκατ. ευρώ το 2013, δηλαδή αποτελέσματα βελτιωμένα κατά 2,9 εκατ. ευρώ.

Ακόμη μεγαλύτερη, ύψους 5,9 εκατ. ευρώ, είναι η βελτίωση των τελικών αποτελεσμάτων μετά την πρόβλεψη για φόρους (κέρδη σχεδόν 1,5 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 4,4 εκατ. ευρώ το 2013), δεδομένου ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2013 είχαν επιβαρυνθεί με διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων.

Παρά τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2014, τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης παραμένουν αρνητικά (-5,2 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014), λόγω παλαιότερων ζημιών. Επίσης, οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της στις 31.12.2014 υπερέβαιναν κατά πολύ το κυκλοφορούν ενεργητικό της.

Το 2013 η εταιρεία Λιγνιτωρυχεία Αχλάδας είχε υπογράψει σύμβαση εργολαβίας με τις εταιρείες ΑΚΤΩΡ και ΤΕΡΝΑ, βάσει της οποίας κοινοπραξία των τελευταίων απέκτησε δικαιώματα εργολαβικής εκμετάλλευσης για την εξόρυξη και τη διακίνηση του παραγόμενου στο ορυχείο της Αχλάδας λιγνίτη.

Το ορυχείο Αχλάδας, όπου απασχολούνται περίπου 500 εργαζόμενοι, καταλαμβάνει έκταση άνω των 19.500 στρ. στην ομώνυμη περιοχή της Φλώρινας. Η λειτουργία του χρονολογείται από τις πρώτες δεκαετίες του προηγούμενου αιώνα. Τα εξακριβωμένα αποθέματα λιγνίτη στο ορυχείο αυτό ανέρχονται σε περίπου 29 εκατ. εκατ. τόνους. Επίσης, η μέση ετήσια παραγωγή λιγνίτη στο ορυχείο, κατά τα τελευταία χρόνια, υπολογίζεται ότι ανέρχεται σε 2 εκατ. τόνους.

Στις αρχές του 2015 η εταιρεία Λιγνιτωρυχεία Αχλάδας κατέθεσε αίτηση για αναγκαστική απαλλοτρίωση του χωριού Αχλάδα, που αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα από τη λειτουργία των εξορυκτικών εγκαταστάσεων, με σκοπό την επέκταση των εργασιών.

Τα μισθωτικά δικαιώματα της μισθώτριας εταιρείας του ορυχείου λήγουν το 2018, αλλά η σχετική σύμβαση προβλέπει δυνατότητα παράτασής τους μέχρι το 2023.

Στην έκθεση ελέγχου ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή της εταιρείας σημειώνεται, μεταξύ άλλων, ότι η επιχείρηση δεν έχει σχηματίσει πρoβλέψεις αντίστοιχες με πιθανούς κινδύνους απωλειών.

Στις 31.12.2014 οι οφειλές της επιχείρησης σε ασφαλιστικά ταμεία ανέρχονταν σε 1,8 εκατ. ευρώ. Συγχρόνως, υπήρχαν οφειλές ύψους 2,1 εκατ. ευρώ από φόρους και τέλη και 2,3 εκατ. ευρώ για μισθωτικά δικαιώματα. Οφειλές για μισθωτικά δικαιώματα παλαιότερων χρήσεων είχαν ρυθμιστεί, κατά το παρελθόν, με υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 3888/2010.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 28 Μαΐου 2015ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS