inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Επέστρεψε σε κερδοφόρα αποτελέσματα η Αθηναϊκή Ζυθοποιία το 2014Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής και εμπορίας μπίρας στην Ελλάδα και μέλος του διεθνούς ομίλου Heineken, επέστρεψε σε κερδοφόρα αποτελέσματα το 2014, μετά τις ζημιές που είχε καταγράψει το 2013 λόγω έκτακτων δαπανών αναδιοργάνωσης.

Η επιχείρηση διαθέτει τρία εργοστάσια. Τα δύο από αυτά, στη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα, παράγουν τις μπίρες Amstel, Heineken, Άλφα, Fischer και BIOΣ 5, ενώ το τρίτο είναι η μονάδα εμφιάλωσης του φυσικού μεταλλικού νερού Ιόλη, στη Λαμία. Έως το 2013 η εταιρεία λειτουργούσε και τρίτο εργοστάσιο μπίρας στην Αθήνα, η παραγωγική λειτουργία του οποίου έπαυσε, καθώς η μονάδα μετατράπηκε σε κέντρο διανομής και καινοτομικών εφαρμογών. Η χρήση 2013 είχε επιβαρυνθεί για τον λόγο αυτό με κόστος αναδιοργάνωσης 22,1 εκατ. ευρώ, από τα οποία 15,4 εκατ. ευρώ ήταν το κόστος απομείωσης παγίων και 6,7 εκατ. ευρώ το κόστος παροχών συνταξιοδότησης προσωπικού.

Το 2014, τεσσαρακοστό έννατο έτος από τότε που άρχισε την παραγωγική λειτουργία της, με το πρώτο εργοστάσιό της στην Αθήνα, η επιχείρηση κατέγραψε πωλήσεις ύψους 296,25 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι του 2013 (314,5 εκατ. ευρώ) κατά 5,8% σε ποσοστό και κατά 18,3 εκατ. ευρώ, σε ετήσια βάση.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και απομειώσεων ενεργητικού (EBITDA) ανήλθαν στο επίπεδο των 34,8 εκατ. ευρώ, από 32,3 εκατ. ευρώ το 2013, αυξημένα κατά 7,9%, καθώς η χρήση 2014 δεν επιβαρύνθηκε με απομειώσεις ενεργητικού (εξαιρουμένων των απομειώσεων το 2013 ήταν περί τα 16,9 εκατ. ευρώ).

Στο επίπεδο των αποτελεσμάτων προ φόρων και τόκων (EBIT) προέκυψαν κέρδη 14,1 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 6,4 εκατ. ευρώ το 2013 (+20,5 εκατ. ευρώ), κυρίως για τον λόγο που προαναφέρθηκε.

Κατόπιν αυτών κατεγράφησαν κέρδη προ φόρων 14 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών προ φόρων 6,4 εκατ. ευρώ το 2013. Μετά τον συνυπολογισμό των φορολογικών εσόδων και εξόδων της χρήσης τα καθαρά κέρδη ήταν 9,7 εκατ. ευρώ (ζημιές 10,9 εκατ. ευρώ το 2013).

Τα μεικτά κέρδη της επιχείρησης (δεν αναγράφονται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις) εκτιμώνται για το 2014 σε περίπου 123,6 εκατ. ευρώ, ακολουθώντας την εξέλιξη των πωλήσεών της.

Τα τελικά αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού 1,6 εκατ. ευρώ για αποζημιώσεις που θα καταβληθούν στη διάρκεια του 2015, καθώς μέρος των λειτουργιών της θα υλοποιείται πλέον στο κέντρο οικονομικών υπηρεσιών που έχει δημιουργήσει ο πολυεθνικός όμιλος στην Κρακοβία.

Ο αριθμός των εργαζομένων στην εταιρεία στις 31.12.2014 ήταν 906 άτομα, έναντι 960 στις 31.12.2013 (-5,6%).

Για την ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ η διαμόρφωση υπεύθυνης και συνεπούς περιβαλλοντικής και κοινωνικής πολιτικής αποτελεί δέσμευση. Η επιχείρηση αναπτύσσει προγράμματα και ενέργειες που έχουν στόχο να βοηθήσουν στην περαιτέρω ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για δύο, κυρίως, θέματα: την υπεύθυνη κατανάλωση αλκοόλ και την προστασία του περιβάλλοντος. Αυτοί οι δύο τομείς αποτελούν τη σημαντικότερη δέσμευσή της στον τομέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Στους στόχους της περιλαμβάνεται η ενίσχυση των εξαγωγών, με την περαιτέρω ενδυνάμωση της εμπορικής παρουσίας της στις χώρες όπου ήδη δραστηριοποιείται, μέσω της διεύρυνσης του χαρτοφυλακίου των προϊόντων και του δικτύου συνεργατών. Συγχρόνως, επιδιώκεται η εμπορική επέκταση με νέα προϊόντα σε νέες αγορές, κυρίως της Μέσης Ανατολής, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθώς και της Αφρικής.

Πιστή στη δέσμευσή της, η εταιρεία επενδύει σταθερά και με συνέπεια στο μέλλον της αγροτικής οικονομίας, μέσω του προγράμματος συμβολαιακής καλλιέργειας κριθαριού για την παραγωγή των προϊόντων Amstel και ΑΛΦΑ. Επιλέγοντας από το 2008 να προμηθεύεται μέρος αυτής της πρώτης ύλης από την Ελλάδα, συνεχίζει να στηρίζει τους Έλληνες παραγωγούς, να αναπτύσσει και να εξελίσσει τη συνεργασία και τις σχέσεις εμπιστοσύνης μαζί τους.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 28 Μαΐου 2015ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS