inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Λειτουργική ανάκαμψη, το 2014, για τη βιομηχανία συσκευασίας ΜαΐλληςΗ βιομηχανία Μ. Ι. Μαΐλλης, παραγωγός μεταλλικών, πλαστικών και άλλων υλικών και μηχανών συσκευασίας, η οποία στα τέλη του 2014 περιήλθε στον έλεγχο του επενδυτικού σχήματος HIG Luxembourg Holdings 46 και δέχθηκε κεφαλαιακή ένεση δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, το ίδιο έτος κατέγραψε βελτιωμένα οικονομικά αποτελέσματα, αν και δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τις πωλήσεις της στα επίπεδα του 2013

Με παραγωγικές και εμπορικές θυγατρικές σε 18 χώρες, που ασχολούνται με την παραγωγή και διάθεση μεταλλικών ταινιών μερίδεσης, μηχανών συσκευασίας βιομηχανικών προϊόντων, καθώς και πλαστικών και χάρτινων ειδών συσκευασίας για βιομηχανικές και άλλες χρήσεις, η εταιρεία σε ενοποιημένη βάση το 2014 κατέγραψε πωλήσεις ύψους 251,2 εκατ. ευρώ έναντι 256,7 εκατ. ευρώ το 2013, μειωμένες κατά 1,4%.

Οι πωλήσεις, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων διεταιρικών πωλήσεων 2,1 εκατ. ευρώ, προήλθαν σε ποσοστό 19,7% από την Ιταλία (49,9 εκατ. ευρώ), 18,6% από την Κεντρική Ευρώπη (47,2 εκατ. ευρώ), 16,8% από την Ανατολική Ευρώπη και την Ελλάδα (42,6 εκατ. ευρώ), 27,6% από τη Δυτική Ευρώπη εκτός της Ιταλίας και της Ελλάδας (69,9 εκατ. ευρώ) και σε ποσοστό 17,3% από τη Βόρεια Αμερική (43,7 εκατ. ευρώ). Σε σύγκριση με το 2013, αυξήθηκαν οι πωλήσεις στη Δυτική Ευρώπη εκτός της Ιταλίας και της Ελλάδας κατά 3,4% και στη Βόρεια Αμερική κατά 6,8%. Αντιθέτως, μειώθηκαν οι πωλήσεις στην Κεντρική Ευρώπη κατά 0,3%, στην Ιταλία κατά 12% και στην Ανατολική Ευρώπη και την Ελλάδα κατά 3,7%.

Τα έσοδα από τη διάθεση μεταλλικών ταινιών περίδεσης μειώθηκαν κατά 3,4% και από τη διάθεση μηχανών συσκευασίας μειώθηκαν κατά 2,3%. Αντιθέτως, αυξήθηκαν κατά 2,9% τα έσοδα από τη διάθεση πλαστικού φιλμ συσκευασίας.

Η ύφεση της βιομηχανικής δραστηριότητας σε ορισμένες περιοχές της Ευρώπης περιόρισε, όπως είναι φυσικό, τη ζήτηση και τα έσοδά της, ενώ επιπρόσθετη αρνητική επίδραση άσκησε η χρηματοοικονομική στενότητα και η μερική έλλειψη κεφαλαίου κίνησης για την αγορά πρώτων υλών, που αντιμετώπισε επί μήνες.

Η Μ. Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ το 2014 κατέγραψε μεικτά κέρδη 53,7 εκατ. ευρώ έναντι 49 εκατ. ευρώ το 2013 (+9,5%), καθώς το μεικτό της περιθώριο διευρύνθηκε κατά 2,1 εκατοστιαίες μονάδες (στο 21,2%, από 19,1%), επηρεασμένο θετικά από τη διεύρυνση του όγκου πωλήσεων πλαστικού φιλμ συσκευασίας που έχει ευρύ περιθώριο κέρδους.

Τα δημοσιευμένα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 12,35 εκατ. ευρώ έναντι οριακά θετικού αντίστοιχου αποτελέσματος το 2013. Σε ευθέως συγκρίσιμη βάση, εξαιρουμένων έκτακτων επιβαρύνσεων απομειώσεων ενεργητικού και δαπανών αναδιάρθρωσης και για τις δύο χρήσεις, τα κέρδη αυτά το 2014 ήταν ύψους 14,1 εκατ. ευρώ έναντι 11,2 εκατ. ευρώ το 2013, βελτιωμένα κατά 25,9% σε ποσοστό και κατά 2,9 εκατ. ευρώ σε αξία.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ύψους 12,35 εκατ. ευρώ είναι η συνισταμένη κερδών 9,1 εκατ. ευρώ στη Βόρεια Αμερική, 5,2 εκατ. ευρώ στην Κεντρική Ευρώπη και 4,6 εκατ. ευρώ στην Ιταλία και ζημιών 2,8 εκατ. ευρώ στην Ανατολική Ευρώπη και την Ελλάδα και περίπου 3,7 εκατ. ευρώ στη Δυτική Ευρώπη εκτός της Ιταλίας και της Ελλάδας.

Οι ζημιές προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας περιορίστηκαν σε 3,4 εκατ. ευρώ, από 27,3 εκατ. ευρώ το 2013 (+23,8 εκατ. ευρώ), ενώ μετά την πρόβλεψη για φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας προέκυψαν κέρδη 14,7 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 29,8 εκατ. ευρώ το 2013 (+44,5 εκατ. ευρώ), λόγω οφέλους από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ζημιών προηγούμενων χρήσεων.

Η επιχείρηση στη χρήση 2014 υιοθέτησε, για πρώτη φορά, το αναθεωρημένο διεθνές λογιστικό πρότυπο χρηματοοικονομικής πληροφόρησης 11.

Οι δαπάνες διοικητικής λειτουργίας και διάθεσης του ομίλου περικόπηκαν κατά 5,3 εκατ. ευρώ. Θετικός ήταν επίσης για την εταιρεία ο αντίκτυπος των μεταβολών των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Ακόμη, οφέλη είχε από τη μείωση των δαπανών για αμοιβές και παροχές ή και αποζημιώσεις σε εργαζομένους της κατά 1,5%.

Ως αποτέλεσμα της κεφαλαιοποίησης οφειλών και άλλων χρηματοοικονομικών ρυθμίσεων, στις 31.12.2014 τα ίδια κεφάλαια του ομίλου ανήλθαν σε 79,1 εκατ. ευρώ έναντι -78,8 εκατ. ευρώ στις 31.12.2013. Επίσης, το σύνολο των οφειλών του στις 31.12.2014 ήταν 183,4 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 122,1 εκατ. ευρώ μακροπρόθεσμου χαρακτήρα, έναντι 323,1 εκατ. ευρώ στις 31.12.2013.

Η μητρική ελληνική εταιρεία χαλύβδινων και άλλων ειδών συσκευασίας βιομηχανικών προϊόντων, που είναι αμιγώς σχεδόν εξαγωγική και συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες ελληνικές μεταποιητικές επιχειρήσεις, το 2014 κατέγραψε πωλήσεις 70 εκατ. ευρώ (27,6% των ενοποιημένων), μειωμένες κατά 3,7%. Παρουσίασε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 1,5 εκατ. ευρώ (ζημιές 9,8 εκατ. ευρώ το 2013), ζημιές προ φόρων 5,5 εκατ. ευρώ (33,4 εκατ. ευρώ το 2013) και μετά την πρόβλεψη για φόρους κέρδη 17,2 εκατ. ευρώ (ζημιές 33,1 εκατ. ευρώ το 2013), λόγω οφέλους, όπως προαναφέρθηκε, από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ζημιών προηγούμενων χρήσεων.

Στις 31.12.2014 η εταιρεία και οι θυγατρικές της απασχολούσαν 1.352 εργαζομένους έναντι 1.316 στις 31.12.2013 (+2,7%).

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 1 Ιουνίου 2015ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS