inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Αύξησε τις πωλήσεις της, με σταθερές τιμές, η μπισκοτοποιία «Παπαδοπούλου» το 2014Αύξηση των πωλήσεων, με σταθερές τις τιμές των προϊόντων της, κατέγραψε το 2014 η βιομηχανία μπισκότων και αρτοσκευασμάτων Ε. Ι. Παπαδόπουλος, αντιμετωπίζοντας με επιτυχία τις συνέπειες της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης.

Οι πρωτοβουλίες της στόχευαν στη κατοχύρωση και ενίσχυση της ηγετικής θέσης της στην ελληνική αγορά μπισκότων και αρτοσκευασμάτων.

Τα «Διπλογεμιστά Παπαδοπούλου», νέο καινοτομικό προϊόν, ήλθε να εμπλουτίσει μια από τις δημοφιλέστερες μάρκες μπισκότων, τα «Γεμιστά Παπαδοπούλου». Τα «Διπλογεμιστά» είναι νέο, απολαυστικό γεμιστό μπισκότο με διπλάσια ποσότητα κρέμας σοκολάτας. Το λανσάρισμα υποστηρίχθηκε έντονα με διαφήμιση στην τηλεόραση και προωθητικές ενέργειες στα σημεία πώλησης και σύντομα το προϊόν απέσπασε σημαντικά μερίδια στην κατηγορία του.

Επίσης, τα «Μιράντα Παπαδοπούλου» το 2014 είχαν νέα για τους πιστούς καταναλωτές τους το 2014. Στην αγαπημένη μάρκα παιδιών και μαμάδων προστέθηκε το νέο καινοτομικό προϊόν «Μπισκότα Μιράντα με κακάο και σοκολάτα». Και αυτό το προϊόν υποστηρίχθηκε δυναμικά με τηλεοπτικές προβολές και παρουσία στο διαδίκτυο, events και γευστικές δοκιμές στα supermarkets.

To 2014 η εταιρεία συνέχισε την επιτυχημένη πορεία της στον χώρο του συσκευασμένου ψωμιού, μετά το δυναμικό λανσάρισμα των νέων προϊόντων της το 2013, ενδυναμώνοντας την παρουσία της στα καταστήματα τόσο της μικρής όσο και της οργανωμένης λιανικής. Το «Γεύση²» και το «Χωριανό» αύξησαν τη διανομή τους και υποστηρίχθηκαν με δυνατό πλάνο διαφήμισης και προσφορών προς τον καταναλωτή, γεγονός που ενίσχυσε τις πωλήσεις και τα μερίδια των δύο νέων σημάτων.

Συγχρόνως, οι μπάρες δημητριακών «Digestive Bars» συνέχισαν την ανοδική πορεία τους, ενισχύοντας περαιτέρω τον όγκο και το μερίδιό τους στην κατηγορία τους.

Ως αποτέλεσμα των κινήσεων αυτών, η επιχείρηση το 2014 αύξησε τις πωλήσεις της και ενίσχυσε τη θέση της σε όλες τις προϊοντικές κατηγορίες όπου δραστηριοποιείται.

Ο κύκλος εργασιών της τη χρήση 2014 ανήλθε σε 133,7 εκατ. ευρώ έναντι 126,4 εκατ. ευρώ το 2013, σημειώνοντας αύξηση 5,7%. Η αύξηση αυτή επιτεύχθηκε χωρίς αυξήσεις των τιμών των προϊόντων. Οφείλεται κατά κύριο λόγο στην επέκταση της εταιρείας στην αγορά του συσκευασμένου ψωμιού, αλλά και στην επιτυχία της να διατηρήσει και σε αρκετές περιπτώσεις να διευρύνει το μερίδιο αγοράς της στα παραδοσιακά προϊόντα της.

Παράλληλα, η επιχείρηση διαφύλαξε την οικονομική ευρωστία της με συνετή πολιτική παροχής πιστώσεων, διατηρώντας υψηλά επίπεδα ρευστότητας και ικανοποιητικά επίπεδα κεφαλαίων κίνησης. Επιπροσθέτως, εξασφάλισε την αναχρηματοδότηση, με ιδιαίτερα ανταγωνιστικούς όρους, του μεγαλύτερου μέρους υφιστάμενου ομολογιακού δανείου λήξεως Ιουνίου 2015, με την απόφαση για έκδοση νέου πενταετούς ομολογιακού δανείου ύψους 25 εκατ. ευρώ και την υπογραφή σχετικής σύμβασης κάλυψης του δανείου αυτού μεταξύ της εταιρείας και ομίλου τραπεζών.

Κατέγραψε αυξημένα κατά 7% μεικτά κέρδη 63,2 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα μειωμένα κέρδη προ φόρων ύψους 11,3 εκατ. ευρώ και αυξημένα κατά 5% καθαρά κέρδη ύψους 8,2 εκατ. ευρώ μετά την πρόβλεψη για φόρους.

Η μείωση των κερδών της προ φόρων οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στη μείωση των καθαρών χρηματοδοτικών εσόδων της, κυρίως λόγω γενικότερης μείωσης των επιτοκίων προθεσμιακών καταθέσεων, καθώς και, εν μέρει, στην απόφαση της εταιρείας να μην επιβαρύνει το καταναλωτικό κοινό με αυξήσεις τιμών. Η φορολογική επιβάρυνση της εταιρείας εμφανίζεται μειωμένη έναντι της προηγούμενης χρήσης, κυρίως επειδή το 2013 η επιχείρηση κατέβαλε φόρους αποθεματικών του Ν. 4172/2013 και διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων, αλλά και επειδή αύξησε την πρόβλεψη για αναβαλλόμενο φόρο.

Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εμφανίζονται στα τέλη του 2014 αυξημένες, κυρίως για τον λόγο ότι το ομολογιακό δάνειό της, ύψους 40,6 εκατ. ευρώ, που λήγει στα τέλη του Ιουνίου 2015, έχει περιληφθεί στο σύνολό του στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2014. Για τον ίδιο λόγο οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις παρουσίασαν αντίστοιχη μείωση. Όπως προαναφέρθηκε, η επιχείρηση έχει εξασφαλίσει την αναχρηματοδότηση του μεγαλύτερου μέρους του υφιστάμενου δανείου με την έκδοση νέου ομολογιακού δανείου ύψους 25 εκατ. ευρώ, ενώ το υπόλοιπο μέρος του δανείου θα αποπληρωθεί από τα ταμειακά διαθέσιμά της. Η σύμβαση για την κάλυψη του ομολογιακού δανείου από όμιλο τραπεζών υπεγράφη τον Ιανουάριο του 2015.

Η Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, μια από τις πιο ιστορικές ελληνικές βιομηχανίες και η μεγαλύτερη σήμερα μπισκοτοποιία της χώρας, ιδρύθηκε το 1922, όταν η οικογένεια Παπαδοπούλου έφερε από την Κωνσταντινούπολη την πολύτιμη συνταγή του «ΠΤΙ-ΜΠΕΡ», το μπισκότο που έγινε με τα χρόνια η αγαπημένη συνήθεια των Ελλήνων. Οι πωλήσεις της τη δεκαετία 2005-2014 ανήλθαν σε 1,15 δισ. ευρώ και απέδωσαν κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 163,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 14,2% των πωλήσεων.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 8 Ιουνίου 2015ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS