inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Στα 212 εκατ. ευρώ οι πωλήσεις της φαρμακοβιομηχανίας Βιανέξ το 2014Πωλήσεις 212,1 εκατ. ευρώ και κέρδη 3,1 εκατ. ευρώ μετά την πρόβλεψη για φόρους κατέγραψε το 2014 η φαρμακοβιομηχανία ΒΙΑΝΕΞ, η οποία διαθέτει σε παγκοσμίου φήμης φαρμακευτικούς οίκους της Ευρώπης και των ΗΠΑ το μεγαλύτερο μέρος του όγκου των φαρμάκων που παράγει στα τέσσερα εργοστάσιά της.

Η επιχείρηση, ως γνωστόν, παράγει φάρμακα για λογαριασμό πολλών διεθνών οίκων, ακόμη και ανταγωνιστών της, τόσο για την ελληνική αγορά όσο και για την ευρύτερη ευρωπαϊκή αγορά, καθώς και για την ιαπωνική, αλλά και την κινεζική αγορά, στην οποία το 2014 διατέθηκαν οι πρώτες μεγάλες παρτίδες φαρμάκων.

Το 2014, σύμφωνα με τον 14ο ενοποιημένο ισολογισμό της, τα έσοδά της ανήλθαν σε 212,1 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 16%, καθώς η επιχείρηση επαναπροσδιορίζει τις δραστηριότητές της στην εγχώρια αγορά μετά την τροποποίηση των όρων της συνεργασίας της με την αμερικανική Merck, η οποία έχει δημιουργήσει θυγατρική εταιρεία στην Ελλάδα.

Τα ενοποιημένα κέρδη της Βιανέξ προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) περιορίστηκαν κατά 37% σε 10 εκατ. ευρώ, γεγονός που οδήγησε στην καταγραφή μειωμένων κατά 57% κερδών προ φόρων ύψους 4,7 εκατ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για φόρους μειωμένων κατά 53% καθαρών κερδών ύψους 3,1 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση, η οποία ανήκει στην οικογένεια Παύλου Δ. Γιαννακόπουλου και λειτουργεί τρεις βιομηχανικές μονάδες στην Αττική και μία στην Πάτρα, στα τέλη του 2014 απασχολούσε, από κοινού με τη θυγατρική της ΒΙΑΝ, συνολικά 1.088 εργαζομένους (1.074 στα τέλη του 2013, 1.031 στα τέλη του 2012 και 996 στα τέλη του 2011).

Η ΒΙΑΝΕΞ παράγει, εισάγει, συσκευάζει, προωθεί και διανέμει έναν μεγάλο αριθμό γνωστών φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που καλύπτουν διάφορες θεραπευτικές κατηγορίες, όπως αντιυπερτασικά, υπολιπιδαιμικά, αντιβιοτικά, αναλγητικά και αντιφλεγμονώδη, αντιελκωτικά, αντικαρκινικά, αντιπαρκινσονικά και αντιεπιληπτικά, αντιγλαυκωματικά και οφθαλμολογικά, καθώς και εμβόλια. Συνεργάζεται με σημαντικούς φαρμακευτικούς οίκους της Ευρώπης, των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας, με βάση συμφωνίες που διακρίνονται σε συμφωνίες παραγωγής και χρήσης σήματος κατόπιν αδείας (license agreements) για προϊόντα που παρασκευάζει ή και συσκευάζει και διαθέτει στην ελληνική αγορά, αποκλειστικής διανομής εισαγόμενων προϊόντων (distribution agreements) στην ελληνική αγορά, προμήθειας πρώτων υλών (supply agreements), παραγωγής προϊόντων τρίτων κατ' αποκοπή (facon, contract manufacturing), καθώς και φυσικής διανομής προϊόντων τρίτων κατ' αποκοπή (physical distribution agreements), που αφορά μόνο τη διανομή των προϊόντων.

Η μητρική εταιρεία το 2014 κατέγραψε πωλήσεις 206,9 εκατ. ευρώ, μεικτά κέρδη 50 εκατ. ευρώ, κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 9,5 εκατ. ευρώ, κέρδη προ φόρων 4,3 εκατ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για φόρους καθαρά κέρδη 2,9 εκατ. ευρώ.

Σε ενοποιημένη βάση η Βιανέξ τη δεκαετία 2005-2014 πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 2,9 δισ. ευρώ, οι οποίες απέδωσαν κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 500,3 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 270,9 εκατ. ευρώ μετά την πρόβλεψη για φόρους.

Τον Ιούνιο του 2013 η εταιρεία είχε υπογράψει συμφωνία με τον αμερικανικό όμιλο Lilly, βάσει της οποίας θα παρασκευάζει και θα διαθέτει στη διεθνή αγορά 10 εκατ. φαρμακοτεχνικές συγσκευασίες νέου ενέσιμου φαρμάκου.

Η ΒΙΑΝΕΞ εγκαινίασε το 2014, βάσει συμφωνίας με τη Lilly, την παραγωγή βανκομυκίνης για την αγορά της Κίνας, προωθώντας το εξαγωγικό αναπτυξιακό μοντέλο της, σύμφωνα με τον μακρόπνοο στρατηγικό σχεδιασμό της. Διαβλέποντας τη συνεχή αυξητική τάση για παραγωγή αντιβιοτικών λυόφιλων προϊόντων, πριν από 11 χρόνια άρχισε να επενδύει στην κατασκευή των απαραίτητων υποδομών, στην προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού, την εγκατάσταση και τον έλεγχό του, καθώς και στην επάνδρωσή του με το κατάλληλο εργατικό δυναμικό, ώστε να εξασφαλίζονται μεγάλες παραγωγικές δυνατότητες. Για τον λόγο αυτό δαπανήθηκαν περισσότερα από 11 εκατ. ευρώ, με προοπτική συμπληρωματικών επενδύσεων 2 εκατ. ευρώ τη διετία 2015-2016. Η επένδυση αυτή εκτιμάται ότι έχει τοποθετήσει τη ΒΙΑΝΕΞ στις τρεις καλύτερες φαρμακοβιομηχανίες στη λυοφιλοποίηση πανευρωπαϊκά.

Το 2014 εξήχθησαν στην Κίνα περί τα 2 εκατ. φαρμακοτεχνικές συσκευασίες βανκομυκίνης, με την προοπτική ο όγκος αυτός να ανέλθει το 2015 σε 6 εκατ. φαρμακοτεχνικές συσκευασίες συσκευασίες και να αυξηθεί περαιτέρω το 2016.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 9 Ιουνίου 2015ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS